یادداشت هفتاد و هفتم + بعدا نوشت  چاپ

تاریخ : دوشنبه 6 شهریور 1396 در ساعت 02:58
این خاطره توسط نویسنده رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.